AIA ANNUITY 60/85

(เอไอเอ บำนาญ 60/85)

วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง นั่นคือการดำเนินชีวิตที่ต่างจากวัยทำงาน
ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ รวมถึงเงินใช้จ่ายยามเกษียณ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิตเกษียณ เพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมั่นใจ
ให้คุณมีบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณด้วย เอไอเอ บำนาญ 60/85

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (คลิกที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง