AIA INFINITE CARE

ประกันสุขภาพ (เอไอเอ อินฟินิท แคร์)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
 • “คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก* ดูแลทุกระดับการรักษา”
 • ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก รวมถึงการล้างไต รักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด Targeted Therapy และกรณีฉุกเฉิน
 • ผลประโยชน์พิเศษ** ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • รับบริการเสริมพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ได้แก่
 • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จาก Medix ที่จะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น
 • บริการสินไหมต่างประเทศ (Regional Passport) ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอนุมัติสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดย แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์
 • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยประกันภัยรวมรวม 250,000 บาทขึ้นไป)
 • อิสระในการเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ
 • เลือกวงเงินความคุ้มครอง 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาท (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • เลือกอาณาเขตความคุ้มครองมีทั้งแบบทั่วโลก หรือ แบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
 • เลือกแผนความคุ้มครอง แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หรือ แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)***
  *ขึ้นอยู่กับอาณาเขตความคุ้มครองที่เลือก
  **ผลประโยชน์เฉพาะแผน 120 ล้านบาท
  ***ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 •  ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)
  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอซียูหรือซีซียู) (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในข้อข้างต้นแล้วไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • ค่าบริการวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา Physician Services ประจำวันต่อวัน และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
  • เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ1 หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน1 ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม1
  • ค่ายากลับบ้าน ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
  1เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน (เครื่องมือที่สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งครั้ง) ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น อุปกรณ์เสริมเข่า อุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลัง เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็น เครื่องช่วยหายใจ ถังออกซิเจน ฯลฯ หรือ อวัยวะภายนอกเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม หรือหูเทียมซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะผ่าตัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนหรือการแก้ไขประกอบอุปกรณ์เทียมใหม่
  • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
  • ค่าธรรมเนียมรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล
  • ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ2
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องติดต่อกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ
  2บริษัทจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามผลการรักษาทางด้านทันตกรรม
 • ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)
  กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
  ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์
  • ค่ารักษาสำหรับกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (สูงสุด 15 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลครั้งนั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด การรักษาด้วยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และ/หรือการรักษาด้วยรังสีบำบัด
 • ผลประโยชน์พิเศษ (เฉพาะแผน 120 ล้านบาท)
  • ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
  • ค่าฉีดวัคซีน
  • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA Infinite Care (new standard) ยังมีผลคุ้มครอง
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (คลิกที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกได้ตามช่องทางด้านล่าง